wypranella
wypranella

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób firma Wypranella zobowiązuje się do dbania i przetwarzania danych osobowych klientów. Informuje między innymi, jakie dane Wypranella wykorzystuje w celu organizacji świadczenia usług sprzątania na rzecz klientów.

 

Wypranella jest administratorem danych klientów, chyba że poniżej zaznaczono inaczej.

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, należy skorzystać z adresu e-mail wypranella@gmail.com lub adresu pocztowego. Nasz adres pocztowy: W

 

Termin „Wykonawca” lub „my” i jego odmiany oznaczają serwis Wypranella. Termin „Klient” lub „Ty” odnosi się do osoby korzystającej z usług Wykonawcy, zlecającej i/lub odbierającej usługi sprzątania za pośrednictwem serwisu Wypranella.

 

Wszystkie pozostałe definicje użyte są w znaczeniu określonym w Umowie o Ofercie Publicznej zamieszczonej na stronie internetowej: https://wypranella.pl/.

 

 1. Przetwarzane dane osobowe.

Przetwarzamy tylko te informacje, które są nam potrzebne do zapewnienia Państwu jak najlepszej obsługi.

 • Dane kontaktowe: na przykład imię, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku niektórych naszych usług możemy potrzebować nieco więcej informacji, takich jak adres zamieszkania.
 • Geolokalizacja: np. miejsce świadczenia usług sprzątania (biuro, mieszkanie itp.).
 • Informacje o płatnościach: na przykład dane karty płatniczej.
 • Zapisy dotyczące komunikacji i korespondencji: na przykład, gdy zamawiasz usługi sprzątania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Ograniczone dane identyfikacyjne urządzenia: na przykład adres IP, z którego korzysta się z Witryny.
 • Dane identyfikujące użytkownika: np. Cookies – w celu identyfikacji użytkownika, dla ofert specjalnych dla stałych klientów.
 • Dane dotyczące świadczenia usług sprzątania: np. dane o statusie zgłoszenia, opinie o osobie sprzątającej.
 • Inne dane bezpośrednio związane ze świadczeniem usług.

 

 1. Cel przetwarzania.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci niezbędne usługi sprzątania:

 • Łączymy Cię z osobą sprzątającą: gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, aby połączyć klientów z osobami sprzątającymi, umożliwiając zawarcie umowy o sprzątanie. Twoja komunikacja z firmą Wypranella jest przetwarzana w celu świadczenia usług dopasowania sprzątania, wspierania klienta w procesie otrzymywania usług sprzątania, a także w celach analitycznych.
 • Zapewnimy przybycie osoby sprzątającej: pokazujemy osobom sprzątającym dane geolokalizacyjne i numery telefonów klientów, aby zapewnić ich terminowe przybycie na miejsce świadczenia usług sprzątania.
 • Optymalizujemy stronę: wykorzystujemy dane kontaktowe do powiadamiania klientów o informacjach związanych ze świadczeniem usług, a także o rabatach i ofertach promocyjnych.
 • Przyjmujemy płatność od Ciebie: otrzymujemy od Ciebie szczegóły płatności, aby przetworzyć płatność w imieniu klienta.
 • Utrzymujemy i promujemy standardy: zbieramy dane o stanie usług sprzątania, czasie i ocenach osób sprzątających na podstawie informacji zwrotnych od klientów, aby zapewnić zgodność z naszymi zasadami i zapewnić wysoką jakość usług. Dane dotyczące korespondencji i obsługi klienta są gromadzone w celu otrzymania informacji zwrotnej i rozwiązania sporów oraz kwestii związanych z jakością usług.

 

 1. Ramy prawne.

Możemy wykorzystywać dane osobowe w sposób opisany powyżej, jeśli mamy ku temu ważny powód. Zawsze upewnimy się, że mamy zgodny z prawem powód do przetwarzania Twoich danych.

 • Dane osobowe są zwykle przetwarzane w celu świadczenia usług żądanych za pośrednictwem strony internetowej Wypranelli. Oznacza to, że aby zapewnić Państwu żądaną usługę i przestrzegać naszych warunków, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia tych zobowiązań.
 • Zazwyczaj w innych okolicznościach podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes. Uzasadnione interesy obejmują nasze interesy handlowe związane ze świadczeniem usług na rzecz klientów naszych usług sprzątania. Nasze uzasadnione interesy obejmują również np. wykrywanie i badanie oszustw płatniczych i innych złośliwych działań, utrzymywanie bezpieczeństwa naszej sieci i systemów oraz reagowanie na podejrzane lub rzeczywiste działania przestępcze.

 

Czasami możemy polegać na alternatywnych ramach prawnych:

 • jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, np. przetwarzanie danych, jeżeli wymaga tego prawo, w tym np. gdy istnieje uzasadnione prawnie żądanie ujawnienia danych osobowych stronie trzeciej, takiej jak sąd lub organ ścigania;
 • w celu ochrony żywotnych interesów klienta lub innych osób, na przykład w przypadku nagłego wypadku lub bezpośredniego zagrożenia życia;
 • jeśli klient udzielił nam wyraźnej zgody na inny określony cel, o którym został w pełni poinformowany.

Należy pamiętać, że jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie wykonać naszej umowy z Tobą lub spełnić naszych zobowiązań prawnych.

 

 1. Odbiorcy.

Współpracujemy tylko z zaufanymi partnerami. Udostępniamy im Twoje informacje tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony powód, aby to zrobić. Przekazujemy informacje tylko w niezbędnym zakresie. Nie sprzedajemy danych osobowych klientów.

 • Dane osobowe klienta są ujawniane osobom sprzątającym dopiero w momencie gotowości do świadczenia usług sprzątania na rzecz klienta; w takim przypadku osoba

sprzątająca widzi imię i nazwisko klienta, numer telefonu oraz informację o miejscu świadczenia usługi;

 • Opinie klientów na temat jakości usług sprzątania są anonimowe. Twoja ocena jest poufna pomiędzy Tobą a firmą Wypranella.
 • W niektórych okolicznościach jesteśmy zobowiązani przez prawo do przekazywania informacji odbiorcom zewnętrznym. Na przykład na podstawie nakazu sądowego lub w przypadku współpracy z organami ścigania lub skarg. W każdym przypadku zawsze upewnimy się, że mamy zgodną z prawem podstawę do przekazania informacji i zawsze zadbamy o udokumentowanie naszej decyzji.

 

 1. Twoje prawa i kontrola.

Chcemy, abyś zachował kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Oferujemy również ustawienia w aplikacji, takie jak możliwość udzielenia zgody marketingowej i przejrzyste kontrole zgody na pliki cookie na naszej stronie internetowej.

 

Prawo dostępu

 • Klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie prośby do Wypranelli. Mają Państwo prawo zażądać od nas kopii swoich danych osobowych.

Prawo do korekty danych

 • Klient może poprosić nas o skorygowanie informacji, które uważa za błędne. Masz również prawo poprosić nas o uzupełnienie informacji, które uważasz za niekompletne.

Prawo do usunięcia

 • W pewnych okolicznościach masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • Masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich informacji w pewnych okolicznościach. Oznacza to, że Twoje dane mogą być wykorzystywane tylko w określonych celach, np. w celu dochodzenia roszczeń lub wykonywania praw.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Możesz mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli przetwarzamy informacje o Tobie na podstawie uzasadnionych interesów. Możesz sprzeciwić się wszelkim zautomatyzowanym decyzjom, które podejmujemy i zażądać ręcznego przeglądu.

Prawo do przenoszenia danych

 • Masz prawo poprosić nas o przeniesienie informacji, które nam przekazujesz, z jednej organizacji do drugiej lub o udostępnienie tych informacji w pewnych okolicznościach. Dotyczy to tylko informacji, które nam przekazujesz.
 • Okres przechowywania tych wiadomości przez firmę Wypranella wynosi 3 miesiące, chyba że wiadomości są związane ze zgłoszonym incydentem. W tym przypadku będziemy je przechowywać przez 6 miesięcy.

 

 1. Przechowywanie danych.

Wypranella przechowuje dane klientów tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej. Oznacza to, że przechowujemy różne kategorie danych przez różne okresy w zależności od rodzaju danych, usług sprzątania, których dotyczą oraz celów, dla których zbieramy dane. Maksymalny okres przechowywania danych wynosi 10 lat.

 

 1. Marketing.
 • Możemy wysyłać Ci wiadomości marketingowe na Twój adres e-mail i/lub numer telefonu, jeśli wyraziłeś nam na to zgodę. Możemy personalizować wiadomości marketingowe w oparciu o informacje o sposobie korzystania z usług Wypranelli.
 • Jeśli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od nas informacji marketingowych, prosimy o kliknięcie na link rezygnacji z subskrypcji w stopce jednego z naszych e-maili lub rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem strony internetowej.

 

 1. Rozstrzyganie sporów.
 • Spory dotyczące przetwarzania danych osobowych są w pierwszej kolejności rozwiązywane za pośrednictwem serwisu wsparcia (wypranella@gmail.com);
 • Naszym organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wymagania:

 

WYPRANELLA

Basniowa 3 ; 00-855 Warszawa

wypranella@gmail.com

+48 602 66 00 20

Data wejścia w życie: 10.09.2022